Çevik bir Sprint Backlog nedir?

Çevik bir geliştirme projesinde, sprint gerilemesi sprint içinde tamamlanması gereken görevlerin ve gereksinimlerin bir listesidir. Sprint geride kalanlar,

  • öncelik sırasına göre sprint içerisindeki kullanıcı hikayelerinin listesini içerir.

  • Her kullanıcı hikayesinin göreceli çaba göstergesi.

  • Her kullanıcı hikayesini geliştirmek için gerekli görevler.

  • Her bir görevi tamamlamak için çaba harcayan, saatlerdir.

    • Görev düzeyinde, her görevin tamamlanması için geçen süreyi tahmin edersiniz. Bir sprint'in belirli bir uzunluğu ve bu nedenle belirli sayıda kullanılabilir çalışma saati olduğundan, görevlerin sprintinize uyup uymayacağını belirlemek için her bir görevin aldığı süreyi kullanabilirsiniz.

    • Geliştirme ekibinin tamamlanması için her görevin bir gün veya daha az sürmesi gerekir.

  • Kalkınma takımının tamamladığı çalışmanın durumunu gösteren açılış çizelgesi .

Geliştirme ekibi sprint bekleme listesi oluşturmak ve korumak için işbirliği yapar ve yalnızca geliştirme ekibi sprint bekleme gününü değiştirebilir. Sprint bekleme süresi sprint ilerlemesinin günün bir görüntüsünü yansıtmalıdır.