Bilgisayar Adli Araştırmacı

Bilisim Bölümü, Hileleri

Adli tıp araştırmacısı, yasal sistemin bir parçası olarak, suçlanan kişi veya şirkete karşı bir dava açılmasına yardımcı oluyor Yanlışlık. Bir bilgisayar adli tıp araştırmacısının alabileceği işler arasında şu liste yer alır:

  • Savcılığın veya karşı danışmanın alternatif yorumlamalarına ilişkin e-kanıtlarını inceleyin. Sanıkların muhasebe yazılımını manipüle ettiği iddiası, toplanan e-deliller tarafından desteklenmeyebilir.

  • Bir şüpheliye karşı e-delillerin gücünü değerlendirin. Bazen müvekkil ve sanık, savcılığın, bir savunma anlaşması imzalamanın doğru seçim olup olmadığına karar vermek için ne bildiğini bilmemiz gerekir. Suçluya yalvarmak, suçlu bulunmaktan daha az hapis cezası getirir.

  • Bilirkişi raporlarında tutarsızlıklar, eksiklikler, abartmalar ve diğer boşluklar olup olmadığını öğrenin. Hataları bulup bulamayacağınızı görmek için bu belgeleri kontrol edin.