Risk Değerlendirmesi: İşyerindeki Müşteriyi Gözlemlemek

Gözlemlerin ortak bir türü, personelin fiziksel envanter sayımını izlemesidir. Şirketin işyerlerini ziyaret etmek başka bir şey. Bunu yapmak, şirketin işlemlerini kitap ve kayıtların ötesinde görme ve şirketin iç kontrollerini öğrenme fırsatı verir.

Müvekkili gözlemlemek, yabancı bir şehirde dolaşmak gibidir. Şehrin farklı ilgi noktalarını deneyimleyebiliyorlarsa, turist rehberinde okuduklarınızdan daha fazla tanıdık oluyorlar. Gözleminizi, çalışma kağıtlarınızdan : denetim adımlarınızı açıklayan hazırladığınız belgelere eklediğinizden emin olun.

İşletmeyi gezmek, kitaplarda gösterilen olguların geçerliliği konusunda temel bilgiler sağlar. Etrafınız dolaşırken, bilançoda gösterilen büyük varlıkların gerçekten var olup olmadığını görebilirsiniz. Kaydedilmemiş ek gelir kaynakları da bulabilirsiniz. Örneğin, mülk başka bir işletmeye billboard kiralıyorsa, müşteriniz bu geliri rapor ediyor mu?

Gözlemleriniz sizi orada olmaması gereken mali tabloların içeriğinde de olacak. Örneğin, depo, işin kitaplarda yansıdığı envanter hacmini tutmak için çok küçük.

Öyleyse, envanter geri kalanı nerede? Başka bir depoda mı, yoksa satılan malın maliyeti az mı? Yapay olarak satılan malların maliyetini bir kerede aşan bir şirketin net gelirini şişirir, bu mali tabloların doğruluğuna ilişkin görüş bildirirken iyi bir şey değildir.

Ayrıca, iç kontrol prosedürleri söz konusu olduğunda işletmenin yürüyüşe çıkıp çıkmadığını da belirlemelisiniz. İncelediğiniz departmanlar hakkında bilgili çalışanlar ile turlarınızı yönetiyorsunuz.

Her departmandaki çalışanların, çalışma haklarını iç kontrol el kitaplarında açıklandığı şekilde işleyip işlemediğini doğrulayabilirsiniz. Anahtar görevlerin ayrılıp ayrılmadığını ve varlıkların iç kontrol el kitaplarına göre korunup korunmadığını da öğrenebilirsiniz. (Örneğin, müşteri ödemeleri bankaya götürülene kadar kasaya kilitli mi?)