Yenilikçi Sunumlar Modeli ve Süreci

Aptallar İçin Yenilikçi Sunumların Bir Bölümü Cheat Sheet

Bazı noktalarda herkes sıkıcı, yaya sunumlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Hedef kitlenizin yayınlanmasına izin veriyorsanız, kitleniz üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmasını bekleyemezsiniz. Sunularınızı yeniden tasarlama, yeniden keşfetme ve yeniden oluşturma hakkında nasıl gidiyorsunuz? Aşağıdaki resimde dört temel adım özetlenmektedir.