Dolaylı Nakit Akış Tablosu hazırlama Yöntemi

Nakit akış tablosunu dolaylı yönteme göre hazırlarken, işletme bölümünde gelir tablosunda yer alan ve gelir tablosuna giren herhangi bir cari olmayan kalem için ayarladığınız net gelir geliri ile başlar. Üç büyük para amortismanınız, amortisman (her ikisi de cash olmayan işlemler) ve varlıkların elden çıkarılmasında kazanç veya kayıp bulunmaktadır.

Aşağıdaki resimde net gelir 95.000 $, PP & E'deki amortisman 4 $ 250 ve bazı ekipman satışı yaparken 750 $ kazanç elde ettiğinde alınan nakittir. Doğrudan veya dolaylı yöntem kullansanız da işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net (ve olması gerekenler) olduğunu unutmayın.

Aktiflerin satışından kaynaklanan kazanç ve kayıplar genellikle nakit akış tablosunda düzeltme yapılmasını gerektirdiğinden, satış için gelir tablosunda gösterilen kazanç veya kayıp, bir şirketin aldığı nakit paraya nadiren nadiren işlem için.

Doğrudan indirekt yöntem kullanıldığında farklar yalnızca çalışma bölümünde görülür. Yatırım ve finansman bölümleri her iki yöntem kullanılarak da aynı şekilde hazırlanmaktadır.