S Kurumların Gelir Vergisi Özellikleri

Aşağıdaki kriterleri (ve diğer bazı koşulları) karşılayan bir iş, S bir şirketi olarak kabul edilebilir: iş yalnızca bir sınıf hisse senetlerini elinde bulunduran 100 veya daha az kişi var ve hissedarlarından bir S şirketi olmak için onay aldı.

Bir işletmenin bir S şirketi olarak vergilendirilmeyi seçtiğini varsayalım. Yıl için kısaltılmış gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

S Corporation için kısaltılmış Yıllık Gelir Tablosu
Satış geliri 26, 000, 000
Giderler, gelir vergisi hariç (23, 800, 000) > Gelir vergisi öncesi kazanç
2, 200 000, Gelir vergisi
0 Net gelir
2, 200, 000 Gelir vergisi kanununun karmaşıklığı ve değişen tabiatı göz önüne alındığında, aşağıdaki tartışma, her örnekte gelir vergisi tutarlarını belirlemek için kullanılan gelir vergisi form numaraları ve gelir vergisi oranlarıyla ilgili ayrıntılara girilmesini önlemektedir.

Bir S şirketi, bu kısaltılmış gelir tablosunda gördüğünüz gibi hiçbir gelir vergisi öder. Ancak 2 dolar ayırmalıdır. Sahipleri arasında (hisse sahipleri) her bir sahibinin sahip olduğu hisse senedi sayısına oranla 2 milyon vergiye tabi gelir.

Toplam hisselerin onda birine sahipseniz, S şirketinin kârından herhangi bir nakit ödeme alıp almadığınıza bakılmaksızın, 220.000 ABD doları işletme vergilendirilebilir gelirini, yıl için münferit vergi beyannamenize dahil etmiş olursunuz. Muhtemelen sizi yüksek gelirli bir vergi oranı tutucusuna iter.

Hisse sahipleri, bu S şirketinin yıllık gelir tablosunun alt satırını okurken, iyi bir haber / kötü haber konusu. İyi haber şu ki iş 2 dolar kazandı. 2 milyon net gelir ve bu kâr üzerinde herhangi bir kurumlar vergisini ödemek zorunda değildir. Kötü haber şu ki, hissedarlar 2 $ 'lık kendi hisselerini de içermelidir. Bireysel gelir vergisi beyannamelerinde 2 milyona ulaştı. Bir S şirketi, onlara aktarılan şirketin vergilendirilebilir gelirindeki paylarına ilişkin gelir vergisini ödemek için kendilerine nakit temettü dağıtabilir.

Ana vergi soru, işletme ve hissedarları üzerindeki genel gelir vergisi yükünü en aza indirgemeyle ilgilidir:

İşletmenin bir S şirketi olması (verildiğini varsaydığında) ve vergilendirilebilir gelirini hissedarlarına onlara vergiye tabi gelir yaratır mı?

  • Veya iş, bir C şirketi (her zaman bir seçenektir) olmalı ve şirketin ödediği gelir vergisine ek olarak hissedarları kendilerine ödenen temettülerden ikinci bir vergi ödemelidirler mi?

  • Bir başka yorum: Bazı durumlarda, hissedarlar, S şirketlerinin

değil nakit temettü dağıtmalarını tercih edebilirler. İşletmenin vergiye tabi kârları üzerinde gelir vergisi ödeyerek iş büyümesini finanse etmeye isteklidirler ve bu da işletmenin gelir vergisi ödemesini engeller. Bir S şirketi ve bir C şirketi arasında seçim yaparken birçok faktör rol oynamaktadır. Tavsiye almak için bir EBM veya diğer vergi uzmanlarıyla görüşebilirsiniz.