Gelir Tablosunun Hisse Başına Kazanç Kısım

Hisse senedi başına hisse başına kazanç (EPS) kısmı Gelir Tablosu, net gelirden hemen sonra, şirketlerin ödenmemiş hisse senetlerinin her birinin hisse senedi ürettikleri kazanç tutarını dahil etmesi gerekir. Bu bölümün iki temel bileşeni şunlardır:

  • Hisse başına temel kazanç: Şirketler, net kazançlarını ödenmemiş toplam hisse sayısına bölmek suretiyle hisse başına temel kazanç hesaplamaları yaparlar. Bu hesaplama, yatırımcılara dönem boyunca kazandıkları kendi hisse senetlerinin her bir payında ne kadar para bulunduğunu anlatır.

    Örneğin, bir şirket yıl boyunca 1.000 $ kazanmış ve toplam 1.000 hisse senedi sahibi olursa, şirketin hisse senetlerine sahip olan herkes hisse başına 1 $ kazanmıştır.

  • Seyreltilmiş hisse başına kazanç: Bir şirket, nihayetinde ortak hisse senedine dönüşebilecek birçok seçenek sunabilir. Örneğin, şirket çalışanlarına hisse senedi opsiyonları verilebilir veya tercih edilen hisse senetleri ve dönüştürülebilir tahviller, ortak hisse senedine dönüştürülebilir.

    Seyreltilmiş hisse başına kazanç, bu farklı holding opsiyonlarının ortak paylara dönüştürüldüğünü varsayıyor olması dışında, temel kazançlarla aynı şeyi yapar. Dolayısıyla 1.000 $ kazanmış ve 1.000 hisse senedine sahip bir şirketin hisse başına kazanç 1 $ 'dır. Ancak bu şirketin 1, 000 hisse senedine dönüştürülebilir tercih edilen hisse senedi varsa, hisse başına sulandırılmış kazanç 0 TL'dir. 50.