Doğru Sermayeyi Seçin - AYDINLATMA - Işyerinde 2019

Doğru Sermayeyi Seçin - AYDINLATMA - Işyerinde 2019

Şirket perspektifinden bakıldığında, yatırım, borç ve öz sermaye, faaliyetlerinin nasıl finanse edileceği ve kullanılan borçların veya eşitliklerin düzgün bir şekilde dengelenmesinin orijinal sorusuna geri döndü sermaye artırmak Diğer bir deyişle, tüm bu bilgiler şirketin sermaye yapısını yönetmek için kullanılıyor.

Şirketin sermaye yapısı ile ilgili politikalarını belirlerken amaç, sermaye artırımıyla ilişkili maliyetleri en aza indirmektir. Bu, mümkün olduğunda, sermaye finansmanı için en ucuz seçeneği seçmek demektir. Borç faiz oranları çok yüksek olursa, daha düşük maliyet özkaynağı çıkarabilir.

Daha fazla özsermaye ihraç ederse daha fazla vergi yükü getirirse (ya da şirket ya da pay sahipleri için hisse senetlerinin piyasa değerinin düşmesine neden olacak şekilde borcun vergi avantajlarını azaltması halinde ), daha fazla temettü ödemesi oluşturabilir veya var olan hisse senetlerini olumsuz bir şekilde etkiler ve daha fazla tahvil çıkarmak daha iyi bir seçim olabilir.

Elbette bir şirket, bu kararı, her iki seçimde de öngörülen gelecekteki nakit akışlarının güncel değeri bağlamında alır ve ölçer. Diğer hususa kıyasla en düşük sonuç, ancak yine de bir göz, her seçeneğe bağlı ajans masraflarıdır.

Yeni bir halka arz yapılması, örneğin bir işletme kredisi almaktan daha pahalı olma eğilimindedir ve bu, sermayeyi artırmak için hangi yöntemin en iyi olduğuna karar verirken göz önüne alınmalıdır. Artan hisse sayısı da, toplam şirket değerinin ödenmemiş tüm hisselere dağıldığından, hisse senetlerinin her bir değerinin değerini hafifletebilir.

Denklemlerin her biri için temel hesaplamalar ve değişkenler üzerine çok sayıda varyasyon kullanılır. Bazıları borcun geri ödenemediği durumlarda olası iflas masraflarını içerir. Diğerleri, borç geri ödeme süresi boyunca artan kısa vadeli likidite gereksinimlerini ve bu zorunlu zorunlulukların potansiyel gelir kaybı üzerindeki etkisini, o nakitin daha uzun vadeli varlıklara yeniden yatırılmasından mümkün olduğunu göz önüne alır.

Aslında gerçek şu ki, kurumsal finansman ile ilgili Amerikan yasaları ve şirket yöneticilerinin tazminat (bkz. Gelir) paketleri, çoğunlukla sermaye yapısı ile ilgili kararların değeri en üst düzeye çıkaracak şekilde olacağı şekildedir hisse senedi.

Hisse senedi değerlerinin en üst düzeye çıkarılması, hisse başına kazancı mümkün olduğunca artıracak kararlar vermek ve bazı durumlarda daha yüksek borç miktarlarıyla aşırı girişim riskini almak ve belirli inisiyatiflerde daha fazla zarar riski kabul etmek demektir hisse senedinin değerini korumak ve borcun azami miktarda olmasını sağlamak için.

Sermaye yapısına yönelik bu tutum, kurumsal yönetişime ilişkin "hissedar zenginlik maksimizasyonu" modeli (şirketler, şirket paylarının değerini artırmak için şirketlere yapmaları gereken bir model) kombinasyonu ile yetiştirildi, aynı zamanda şirketin hisse değerinin performansına dayalı olarak geniş bir oranda hisse senedi opsiyonu ve gelir içerir.