Bir Muhasebe Sisteminin Yapı Blokları

Dummies Cheat Sheet (UK Edition)

için defter tutma bölümü Aşağıdaki unsurlar muhasebenin temel esaslarını oluşturmaktadır.

  • Hesap Tablosu: Kitaplardaki tüm hesapları listeler ve bir işletmenin finansal işlemlerinin yol haritasıdır

  • Satış Defteri: Hesap Defteri: Her müşterinin satış faturalarını, kredi notlarını ve makbuzlarını gösteren tüm müşteri hesaplarını listeler.

  • Satınalma Defteri: Tedarikçilerinize yapılan satın alma faturaları, kredi notları ve ödemeler dahil tüm tedarikçi hesaplarınızın bir listesi.

  • Kasa Defteri: Burada işin tüm banka ve nakit ödeme ve makbuzlarını kaydedeceksiniz.

  • Nominal Deedger: Bir işletmenin tüm hesap işlemlerini özetleyen kitap