Muhtelif Finansal Tablolarla İlgili Ayrıntılar

Dummies Cheat Sheet

için Finansal Muhasebe Bölümü bir parçası olduğunu görebilirsiniz Üç temel finansal tablo gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosudur. Her üçü de bir işletmede meydana gelen aynı günlük muhasebe işlemlerini kaydeder, ancak her biri gerçekleri biraz farklı şekilde sunar.

  • Gelir tablosu: Gelir tablosu, şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir. Bu ifadeyi kullanarak, bir işletmenin finansal dönem boyunca gelir veya kayıp olup olmadığını görebilirsiniz. Tüm şirketin gelirleri, giderleri, kazançları ve zararları bu mali tabloda yer almaktadır.

  • Bilanço: Bilanço, bir işletmenin faaliyetine başlandığı günden, bilânço raporunun özel tarihine kadar olan durumunu gösterir. Bu nedenle, işletme finansal durumunu yansıtıyor. Bilançolar, şirketin varlıklarını (nakit ve stok gibi kaynakları), yükümlülükleri (varlıklara karşı talepleri) ve özkaynakları (varlıklara ve borçlara olan farkı, işletmedeki toplam yatırımlarını yansıtır) listeler.

  • Nakit akış tablosu: Bu finansal tabloda, bir şirketin nakit getirme şekli ve nakit harcamaları gösterilmektedir. Yatırımcılar ve potansiyel alacaklılar, bir işletmenin yatırımcılarına temettü ödemek veya alacaklıları tarafından verilen kredileri ödemek için yeterli nakit akışına sahip olup olmadığını ölçmek için bu bilgiyi kullanmaktadır.