3 Mali Bakiye Alanlar: Varlıklar, Yükümlülükler ve Eşitlik

Dummies için All-in-one-in-One Muhasebe Birimi Cheat Sheet

Her işletme üç önemli finansal bölümü vardır, muhasebeci olarak, dengede tutulmalıdır: varlık, yükümlülük ve hakkaniyet. Bu üç terimin açıklamaları aşağıdadır:

  • Varlıklar nakit, stok, bina, ekipman ve araç gibi şirketin sahip olduğu her şeyi içerir.

  • Yükümlülükler , şirketin satıcı faturaları, kredi kartı bakiyeleri ve banka kredileri gibi başkalarına borçlu olduğu her şeyi içerir.

  • Eşitlik , sahiplerin sahip oldukları varlık sahipliğine göre şirkette sahip oldukları iddiaları kapsar.

Kitaplarınızı dengede tutma formülü şu üç unsuru içerir:

Varlıklar = Yükümlülükler + Eşitlik