10 Yararlı Muhasebe Formülü

1 Numaralı Bölüm 001 Muhasebe Uygulama Sorunları Aptallar İçin Hileleri

Aşağıdaki en sık kullanılan muhasebe formüllerinin bazılarıdır. Bu liste kapsamlı değildir, ancak çeşitli muhasebe sorunlarını çözerken en sık kullanacağınız öğeleri kapsamalıdır.

Bilanço formülü

Varlıklar - yükümlülükler = öz kaynak (veya varlık = yükümlülükler + özkaynak)

Bu temel formül doğru bir bilanço oluşturmak için dengede olmalıdır. Bu, tüm muhasebe işlemlerinin formülü dengede tutması gerektiği anlamına gelir. Değilse, muhasebeci bir hata yaptı.

Gelir (satış) - giderler = kar (veya net gelir) --1 ->

Geçmiş yıllar karları formülü

Başlangıç ​​bakiyesi + net gelir - net kayıplar - temettü =

Gelirlerin ve satışların birbirinin yerine kullanılabileceğini unutmayın. Kâr ve net gelir de birbirinin yerine kullanılabilir. Gelir tablosuna ayrıca

kâr / zarar tablosu denir.

Brüt kar marjı

Satış - satış masrafları

Brüt kar marjı şirketin net geliri veya karı değildir. Satış, genel ve idari (SG ve A) giderleri gibi diğer giderler net gelir elde etmek için çıkarılır.

İşletme geliri (kazançlar)

Brüt kâr-satış, genel ve idari (SG ve A) giderleri

Nakit akış tablosu formülü

Başlangıçtaki nakit dengesi + operasyonlardan kaynaklanan nakit akım kaynakları + Nakit akış kaynakları (kullanımlar) finansman + nakit akış kaynakları (kullanımlar) yatırımdan = biten nakit dengesi

Bu formül nakit kaynakları ekler ve nakit kullanımlarını çıkarır.

Envanter formülü

Başlangıç ​​stok + alımlar - satış maliyeti = biten stok (veya envanter başlangıcı + alımlar - biten stok = satış maliyeti)

Net satış formülü

Brüt satış - satış indirimleri - satış iadeleri ve ödenekleri

Sabit (amortismana tabi tutulabilen) varlıkların defter değeri

Orijinal maliyet - birikmiş amortisman

Düz hat amortismanı

(Orijinal maliyet - kurtarma değeri) / faydalı ömrün yıl sayısı

Kurtarma > value

, varlığın faydalı ömrünün sonunda satışı için alabileceği dolar miktarıdır.